Geometrická přesnost ve výstavbě

Geometrická přesnost je jednou z kategorií hodnocení kvality staveb. SN 73 0212-3:1997 Geometrická přesnost ve výstavbě – Kontrola přesnosti. Požadavky na geometrické vlastnosti stěn a stropů lze posuzovat podle různých norem a předpisů.

Geometrická přesnost ve výstavbě

SN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Norma platí pro navrhování přesnosti geometrických parametrů (dále jen navrhování přesnosti) v návaznosti na ČSN. Geometrická přesnost ve výstavbě technické normy, metrologie. Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v.

Geometrická přesnost ve výstavbě

Dále je to ČSN 730202 – Geometrická přesnost ve výstavbě. SN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě.

Přesnost monolitických betonových konstrukcí. Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů. SN 73 0212-4 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti Část 4: Liniové stavební objekty. Pro navrhování geometrické přesnosti je k dispozici citovaná norma ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě – Navrhování. Pravidla kontrol jsou v souladu s ostatními normami pro kontrolu.

Geometrická přesnost ve výstavbě

SN 73 0212-3:1997 Geometrická přesnost ve výstavbě. Z charakteristik přesnosti předepisuje tento dokument mezní odchylky a tolerance, popř.

SN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Jednou z významných vlastností, které ovlivňují výslednou jakost budov a jejich jednotlivé části při realizaci i během užívání, je přesnost geometrických. Doporučené hodnoty jsou uvedeny v ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě – Navrhování geometrické přesnosti v příloze A. SN 73 0205 (730205) A Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti = Geometric accuracy in building. SN 73 0205 – Geometrická přesnost ve výstavbě. SN 73 0210-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě.

Norma stanoví základní názvosloví. SN 73 0202, Kusů: (73 0202) Geometrická přesnost ve výstavbě. SN vydána v českém (slovenském) jazyce. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí. SN 73 0212-6 Geometrická přesnost ve výstavbě. SN 73 0220 Přesnost geometrických parametrů.

Geometrická přesnost ve výstavbě – kontrola přesnosti. SN 73 0212-7ČSN 73 0212-7 Norma stanoví zásady pro statistickou regulaci geometrické přesnosti ve výstavbě prováděnou v průběhu výrobního procesu. V technických předpisech relativně podrobně definovány požadavky na geometrickou přesnost. Platné normy geometrické přesnosti Normy souboru ČSN 73 02. Normy ISO Užití norem ve vybraných činnostech pro výstavbu 11:10 – 11:20 přestávka 11:20. Definice pojmu geometrický parametr, pojmu přesnost geometrického parametru a geometrická přesnost ve výstavbě – Terminologie z oblasti.

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe.