Glastek 40 special mineral hmotnost

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Hydroizolační asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné.

Glastek 40 special mineral hmotnost

Hydroizolační asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové. Sklodek 40 special mineral je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu.

Glastek 40 special mineral hmotnost

Nosná vložka produktu Sklodek 40 special mineral je skleněná tkanina plošné hmotnosti.

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL je vyroben z SBS modifi kovaného asfaltu. Asfaltový hydroizolační pás GLASTEK 40 Special Mineral je vyroben z SBS. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL a na něj. Toto zboží lze nakoupit pouze v množství 1 rol a v jeho celočíselných násobcích. Asfaltový pás GLASTEK 40 Special Mineral, Asfaltový pás GLASTEK 40. Modifikované asfaltové pásy GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL jsou hydroizolace z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny pro. SPECIAL MINERAL a horní vrstva ELASTEK 40 COMBI).

Glastek 40 special mineral hmotnost

Vodotěsnící vrstva z PVC-P fólií má velmi malou plošnou hmotnost. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL se obvykle používá pro parotěsnou a popřípadě pojistnou. ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Detail položky – základní – Hydroizolační asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL – kód, j.