Glastek 40 special mineral technický list

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL je vyroben. ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený celoplošně k podkladu. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL se používá jako součást izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti.

Glastek 40 special mineral technický list

Veškeré informace včetně kompletního technického poradenství Vám poskytnou vyškolení pracovníci. Hydroizolační asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné.

Glastek 40 special mineral technický list

Technické parametry pásu dle harmonizované výrobkové normy ČSN EN 13707. GLASTEK AL 40 MINERAL je hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou.

SBS modifikovaného asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny (GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL). Veškeré informace včetně kompletního technického poradenství Vám poskytnou vyškolení. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL bodově natavený. GLASTEK AL 40 MINERAL natavený bodově k podkladu. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL a na něj. Elastodek 40 special mineral lze použít do hydroizolačních souvrství chránících podzemní části budov proti zemní vlhkosti i proti. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL kotvený do tr.

Glastek 40 special mineral technický list

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL a na něj celoplošně.

Izolace GLASTEK 40 Special mineral je pásem modifikovaným. Technický list asfaltového pásu GLASTEK 40 Special mineral (18 Stáhnutí ). Při porovnání technických listů na netu se mi. O zkoušce : Součinitel difúze radonu V izolaci GLASTEK 40. DEKFLOOR 03 KATALOGOVÝ LIST DETAILY Obvyklé použití Technické místnosti obytných domů. ELASTEK 40 FIRESTOP a ELASTEK 40 (50) SPECIAL DEKOR, příp. Technologie provádění hydroizolace z pásu ELASTEK 40 FIRESTOP je. Veškeré informace včetně kompletního technického poradenství Vám.

Glastek 40 special Mineral technický list, foto (pdf). Při průchodu životním cyklem vznikají různé ekonomické a technické charakteristiky. Elastek 40 Special mineral a Glastek 40 special mineral. ROOFTEK AL SPECIAL MINERAL je hydroizolační pás z SBS modifi kovaného asfaltu s nosnou. DEKGLASS G200 S40 nebo GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL). Asfaltové pásy vyhovující požadavkům na technické parametry předepsané.

SPECIAL MINERAL GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL ROOFTEK G 40. Prospekt: Zde Technický list: Zde Nosná vložka: netkaná polyesterová rohož. Asfaltový hydroizolační pás ELASTEK 40 Special Mineral je vyroben z SBS.