Hambálkový krov

Výpočet průřezu krokví, hambálku a objemu řeziva hambálkového krovu. Krovy se skládají z krokví, kleštin, pozednic, vaznic, sloupků, pásků, vazních trámů, vzpěr. Do rozpětí 7 m je hambalkový krov bez sloupků a vaznic.

Hambálkový krov

Krovy, soustavy krovů, statické chování krovů, krovové soustavy klasické. Charakteristickým znakem hambálkové soustavy tedy je, že každý pár krokví je. Hambálkový krov je symbolem budov s historickým podtextem. Tento systém se používal již v raném středověku, při čemž si svou oblíbenost zachoval až do.

Hambálkový krov

Konstrukční principy hambalkových krovů.

V dřívějších dobách se hojně používaly krovy hambalkové a věšadlové, dnes se je domech s malým rozpětím střech (do 6 metrů) nejčastější zjednodušený krov. Každá vazba je plná a tvoří ji dvojice krokví a vodorovná výztuha – hambalek.

Hambálkový krov

Pro rodinné domy je často vhodný hambálkový krov, jehož konstrukce včetně pozednice je z prken. Trojúhelníkové rámy s hambálkem v jejich horní části jsou. Krov je hlavní nosnou konstrukcí rovinné šikmé střechy. Hambálkový krov se skládá z krokví přidáním vodorovného hambálku, který. Zkrásněte své stavení historickým krovem. Ač se hambálkové krovy stavěly spíše v historii, a to od středověku až do 19.

Z mnoha typů krovů patří u nás k nejrozšířenějším hambálkové krovy – s vodorovným hambálkem. Hambálkové krovy jsou vhodné pro půdní. Nosná konstrukce střechy, nebo-li krov je část střehy přenášející zatížení jednoho. Konstrukce střechy je řešena jednoduchým dřevěným krovem. HAMBÁLKOVÝ KROV S VALBAMI NEBO POLOVALBAMI. Zateplení střechy s dřevěným krovem: tříplášťová střecha s větráním nad.