Hamu studijní oddělení

Pro uchazečeinformace o studiu přijímací. Každá ze tří fakult AMU má své studijní oddělení, které má na starosti studijní. Kontakty na příslušná studijní oddělení jsou zde:. Přihlášky neúplné nebo zaslané po uzávěrce nebudou zařazeny do přijímacího řízení. Dále jsem vycházel z podkladů studijních oddělení DAMU, FAMU a HAMU. DAMU), jindy formou tabulek (FAMU a HAMU).

Přihlášku k bakalářskému studiu je nutné poslat na adresu: HAMU, studijní oddělení, Malostranské nám. Personální a interkulturní management: informace o termínu na studijním oddělení, test studijních předpokladů (logické uvažování), základy společenských věd. Poslat dotaz na studijní oddělení Elektronická přihláška. Konference se uskuteční ve středu 18. Indexy si můžete vyzvedávat od středy 23. Věřím, že zejména akademická obec HAMU je uvítá jako relevantní.

Směrnice děkana o studiu na Hudební fakultě JAMU konkretizuje pravidla. Hudební fakultě JAMU, HAMU nebo jiné. IGA – Realizace komponovaného hudebního večera v ústeckém Činoherním studiu. Praha HAMU – příspěvek na konferenci „Co se smí a nesmí v hudbě 20. Koncert symfonického orchestru, dirigent M. Přihlášky ke studiu přijímá studijní oddělení DAMU, Karlova 26, 116 65 Praha 1 na. Na studijním oddělení mě informovali, že mám jít na naši katedru. Termín podání přihlášek ke studiu na Filmovou a televizní fakultu AMU v Praze (FAMU) je 30.

Studijní oddělení FAMU (v případě… může zájemce dodat přihlášku i na Hudební fakultu AMU v Praze (HAMU). Sekretariát ředitele, studijní oddělení, administrativa. Improvizace pro studenty v rámci společného projektu Duncan centre a HAMU. Více info podají na studijním oddělení, případně se dají vyhledat na. Všechny údaje doporučuji ověřit u studijního oddělení. Studoval na plzeňské konzervatoři hru na akordeon, pak na HAMU skladbu a. Je tvůrce koncepce učebních plánů kompozičního oddělení na plzeňské.