Hradlová vrstva

Vzniká tak hradlová vrstva (hradlo, přechod) silná asi s elektrickým polem, jehož intenzita směřuje z oblasti polovodiče N do oblasti polovodiče. Oblast u přechodu, která neobsahuje volné částice s nábojem, se nazývá hradlová vrstva (viz obr. 2). Na rozhraní polovodičů vznikne přechod P-N (hradlová vrstva), který v ideálním případě propouští proud pouze jedním směrem.

Hradlová vrstva

V blízkosti PN přechodu vznikla nabitá hradlová vrstva (silná cca 1µm). Velmi zjednodušené vysvětlení vzniku hradlové vrstvy:.

Propustný směr: Změníme-li polaritu připojeného zdroje, přecházejí působením elektrických sil volné. Označujeme ji jako „hradlovou vrstvu“.

Hradlová vrstva

Tloušťka této vrstvy je asi 1 až 5 µm. Všechny popsané procesy (difuze, rekombinace a vytvoření hradlové vrstvy). V okolí přechodu P-N dojde k rekombinaci kladných „děr“ a záporných elektronů – vznikne hradlová vrstva bez volných nábojů. V oblasti typu N převládne kladný náboj. Značka polovodičové diody: ANODA KATODA. Na rozhraní polovodičů vznikne přechod PN (hradlová vrstva), který v ideálním případě propouští proud pouze jedním směrem.

K překonání hradlové vrstvy – nutné minimální napětí – difúzní napětí. Preložiť slovo „hradlová vrstva“ zo slovenčiny do angličtiny. Přechod PN je velmi tenká vrstva, která působí jako izolant.

Hradlová vrstva

Rovnováha na přechodu nastává po vyrovnání. V polovodiči vznikla hradlová vrstva (zelená barva). Spojením dvou vrstev polovodičů P a N vzniká tzv.

PN a na rozhraní polovodičů se v okamžiku. Opakování – Zapojení přechodu PN v závěrném směru. Přechod PN zapojíme do obvodu tak, že část typu P připojíme k zápornému pólu. Vysvětlují vliv vnějšího elektrického pole na hradlovou vrstvu a chování diody v závislosti na jejím připojení ke zdroji. PN přechodu – tzv hradlová vrstva polovodičová dioda elektronická součástka s jedním PN přechodem schématická značka:. PN úzký pás bez volných nosičů, kterému říkáme potenciálová bariéra (nebo potenciálový val, hradlová vrstva). Nevodivé oblasti bez volných nábojů říkáme hradlová vrstva.

Přechod PN v propustném směru: – připojíme-li k polovodiči P kladný pól a k polovodiči N záporný. Propustný směr: (obr. vpravo) Změníme-li polaritu připojeného zdroje, přecházejí působením. Vznik PN přechodu aneb hradlové vrstvy :. Preklad „hradlová ústredňa“ zo slovenčiny do angličtiny v prekladovom online slovníku. Vznik hradlové vrstvy: (šířky asi 1 m). Děje na přechodu p-n: p n Nadbytečný elektron v polovodiči n je. Si Si Si Si přitahován do polovodiče typu p – zde.