Hrubá míra úmrtnosti v čr

Hrubá míra úmrtnosti v roce 2003 byla 10,9 zemřelých. V roce 2004 byla hrubá míra úmrtnosti zhruba 10,5 ‰. Celkový počet zemřelých, hrubá míra. PodobnéNejnižší úmrtnost v České republice byla v roce 1960, kdy činila 9,7 promile. Vývoj celkového počtu zemřelých a hrubé míry úmrtnosti je ovlivňován vývojem. Přirozený pohyb obyvatelstva na území České republiky v letech 1870–1918. Hrubá míra úmrtnosti ve vybraných evropských zemích v letech 1960–.

Tento trend se zintenzivnil během 90. Pořadí: Stát: Hrubá míra úmrtnosti: Rok:. Etapy vývoje porodnosti a plodnosti v ČR po roce 1989. Vývoj hrubé míry porodnosti v Bělé pod Bezdězem. Rozvodovost podle délky trvání manželství (ČR, 1990). Populace ČR se řadí do regresivního typu, kam přišla v průběhu 60. Hrubá (obecná) míra celkové porodnosti (zkráceně "celková porodnost").

Základní statistické charakteristiky narozených v České republice v letech 1970 až 1999. Předpokládá se dále nulová úmrtnost žen během reprodukčního cyklu. Demografická statistika má v České republice dlouhodobou tradici. Klíčová slova: úmrtnost, mortalita, hrubá míra úmrtnosti, naděje dožití. Zapište regiony (státy) s nejnižší hrubou mírou úmrtnosti. Databáze demografických údajů za obce ČR Zjisti demografické údaje obce, ve které žiješ. Přirozený přírůstek obyvatelstva ČR 1950-2006 (%).

Hrubá míra porodnosti a počet živě narozených v ČR (1985 –2000). Vývoj úmrtnosti v české republice od roku 1950 do roku 2008. Hrubá míra úmrtnosti a jednotlivé skupiny příčin smrti. Porodnost je jedním z klíčových demografických procesů, spolu s úmrtností představuje. Nejjednodušším ukazatelem pro sledování porodnosti je hrubá míra. V průběhu roku 2004 se v ČR živě narodilo 97,7 tisíce dětí, nejvíce od roku 1995.