Hrubá podlahová plocha definice

Hrubá podlažní plocha se vypočte součtem. HPP) ve všech nadzemních podlažích, vypočtených. Hrubou podlažní plochou se rozumí součet ploch vymezených.

Hrubá podlahová plocha definice

Předpokládané použití definice je jednak v rámci PSP, jednak i v rámci. Pro účely stanovení míry využití území je rozhodující započitatelná hrubá podlažní plocha, která je dána. Pro výpočet podlahové plochy místnosti platí:. Výpočet podlahové plochy pro výpočet výměr stavby (nacenění).

Hrubá podlahová plocha definice

Regulační plán v těchto případech především vymezí plochy pro veřejná prostranství a bloky.

Existuje několik velice podobně znějících definic jako např. Index podlažní plochy (IPP) – vyjadřuje intenzitu využití území a je definovaný jako poměr hrubé podlažní plochy (m2) k celkové výměře konkrétního území, resp. Za hrubou podlažní plochu se přitom považuje půdorysná plocha všech plných.

Hrubá podlahová plocha definice

Za hrubou podlažní plochu se přitom považuje půdorysná plocha všech. S využitím této definice jsem se rozhodl provést výpočet IPP pro pět. Merito Definice pojmu „byt“ pro účely zákona o dani z přidané hodnoty, je odlišná. Funkce a kapacita stavby se uvádí: hrubá podlahová plocha 9500m2, z toho. Podlahová plocha budovy představuje celkovou využitelnou podlahovou plochu budovy.

Hrubá podlahová plocha je definována jako součet všech ploch půdorysu stavby. Z definice pojmu „budova“ vyplývá, že samostatná podzemní stavba. Není zřejmé, zda se do hrubé podlažní plochy (HPP) počítá parkoviště na střeše. Schéma znázorňující hrubou podlahovou plochu (GFA). Definice dle jiných nepublikovaných návrhů. Mnoho přeložených ukázkových vět obsahujících „hrubá podlažní plocha.