Hydrogeologická mapa legenda

Plošně hojně zastoupené jsou půdy typu kambizemě s řadou subtypů. GLr glej arenický, KAa’ kambizem mesobazická, KAd kambizem dystrická. Kambizem oglejená mesobazická se vyznačuje jistou mírou mramorování v horizontu Bv, v důsledku proudění vody po svahu ve svrchní vrstvě.

Hydrogeologická mapa legenda

Brna jsou nejrozšířenější kambizemě modální a mesobazické, dále. Převažujícím půdním typem je kambizem mesobazická vzniklá na horni-. Na úpatí útvaru a na jihozápadních svazích je to kambizem mesobazická. Okres Bruntál je nejčastěji pokryt kambizeměmi vytvořenými na paleozoických a kulmských.

Hydrogeologická mapa legenda

Kambizemě, či hnědé půdy, jsou v ČR nejrozšířenějším půdním typem, který se.

Kambizem luvická 0,3074 0,427 Kambizem mesobazická 0,516 0,716. Jedná se o půdu, která se vyznačuje vysokou sorpcí v horizontu Bv VM < 60 –. Převážnou část plochy pokrývá mesobazická kambizem, která v okolí Vlčevsi přechází do luvické kambizemě. Okolo vodotečí se nachází modální glej s. RNm – ranker modální, KAa´:KAsa´- kambizem mesobazická. Odvozené mapy – Hydrogeologická mapa. Odvozené mapy vzniknou z geologických jednotek. Těm je přidělen kód z legendy odvozené mapy a podle něj je.

Hydrogeologická mapa legenda

Geologická, barevná, tištěná, skláda- ná mapa. Základná hydrogeologická mapa je podľa osobitného predpisu1 tematickým mapovým. Legenda, ktorá sa umiestňuje na spoločnom liste s mapovým dielom. HGM zahrnuje několik dílčích map (vlastní hydrogeologická mapa, mapa chemizmu vod, hydrologická mapa s legendou). Mapa zranitelnosti zemědělské půdy je sestavována na základě celostátní grafické. Detail záznamu – Hydrogeologická mapa ČSR – Detail záznamu – Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. Vršaja iškega hydrogeologická mapa v měřítku 1: 25 000.

Legenda: & margat iah struckmeier W. WMS a uživatelská témata přidáte do mapy pravým tlačítkem myši. Vodohospodářská mapa ČR 1:500 000 (rastrový podklad). Geologická mapa se sestavuje v měřítku 1: jako mapa zakrytá. Ke geologické mapě jsou povinně sestavovány následující mimorámové přílohy: legenda;.