Hydroizolace spodní stavby dektrade

Snižování hydrofyzikálního namáhání spodní stavby. Tuto publikaci vydává společnost DEKTRADE jako pomůcku pro. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií.

Hydroizolace spodní stavby dektrade

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL se používá jako součást izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti. MINERAL je podrobně popsána v příručce ASFALTOVÉ PÁSY DEKTRADE – Návod. INNOST HYDROIZOLAČNÍ OCHRANY SPODNÍ STAVBY.

Hydroizolace spodní stavby proti tlakové a agresivní vodě a proti radonu 9.

Hydroizolace spodní stavby dektrade

Hydroizolace spodní stavby proti tlakové vodě u obytných místností. Snižování hydrofyzikálního namáhání spodní stavby nad hladinou podzemní vody. Příklad provedení hydroizolace spodní stavby suterénu v prostředí s nepropustnou. Hydroizolační materiály ze sortimentu DEKTRADE. Přehled asfaltových pásů pro hydroizolaci spodní stavby (tabulka). Tato publikace navazuje na monografii Hydroizolace spodní stavby Doc. Tuto publikaci lze zakoupit i na pobočkách společnosti DEKTRADE. Modifikované asfaltové pásy DEKTRADE jsou certifikovány podle evropských.

Státní orgány se rozhodly radon měřit, určit limity a vypracovat pro protiradonové opatření stavební normu, která určuje jak postupovat, aby. VOD DO PROBLEMATIKY HYDROIZOLACÍ SPODNÍ STAVBY 2 2. ISBN 978-80-87215-03-6 2 Izolace spodní stavby. Hydroizolace spodní stavby Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Hydroizolace spodní stavby, Skladby a detaily, Dektrade, a. KUTNAR PROFILOVANÁ FÓLIE V HYDROIZOLACÍCH SPODNÍ STAVBY VLIV. NAMÁHÁNÍ DVOJITÝ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM DEKTRADE. Izolace spodní stavby KUTNAR Izolace spodní stavby Skladby a detaily únor 2009 konstrukční a materiálové řešení 1 Izolace spodní stavby DEKTRADE a. Z těchto důvodů je třeba k návrhu hydroizolace spodní stavby a k návrhu podzemních částí budov obecně přistupovat s maximální.

SPOLEHLIVÁ IZOLACE SPODNÍ STAVBY PROTI VODĚ A RADONU. Dvojitý hydroizolační systém DEKTRADE. SN 73 0606 Povlakové hydroizolace – základní ustanovení. Poškození a znehodnocení konstrukce. Hydroizolace, spodní stavby, střešní plášť, vada, analýza, krytina, povlaková. Hydroizolace spodní stavby – způsoby provádění, technologické postupy.