Hygienické předpisy restaurace wc

Požadavky na WC, pisoáry, sprchy, umyvadla a hygienické kabiny. Není cílem kopírovat obsah uvedených předpisů, proto jsou v tabulkách. Těmito směrnicemi se stanoví hygienické požadavky na zřizování a provoz.

Hygienické předpisy restaurace wc

V předsíňkách WC musejí být instalována umyvadla a zařízení na hygienické osušení rukou. Výrobní a konzumační prostory – stručný hygienický standard. Počet záchodů a další související požadavky stanoví zvláštní právní předpis.

Zjistili jsme za vás, jaké hygienické předpisy musíte při startu podnikání splnit.

Hygienické předpisy restaurace wc

Nezůstali jsme pouze u teorie, ale poradíme také s třemi. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo spolu s resortem zdravotnictví novelu hygienické vyhlášky, která přinese značné zjednodušení hygienických. V první části kapitoly jsou zmíněny základní hygienické předpisy pro činnost. Letošní rok přinesl pro restaurace výraznou změnu z hlediska hygienických předpisů. Ani počty WC a umyvadel už nejsou přesně stanoveny. POVINNE BEZBARIÉROVÉ WC PRO MUŽE I ŽENY. Hygienické, nealergické, vyrobené z obnovitelných materiálů, 100% přírodní, to je linoleum.

Působnost v oblasti hygieny stravovacích služeb zajišťuje v sídle Krajské hygienické. Plnění těchto požadavků je kontrolováno v restauracích, hotelech.

Hygienické předpisy restaurace wc