Index spotřebitelských cen 2015

Spotřebitelské ceny klesly v prosinci proti listopadu o 0,1 %. Tento vývoj ovlivnilo především další snížení cen v oddíle potraviny a. Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny. Spotřebitelské ceny vzrostly v únoru proti lednu o 0,2 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddíle alkoholické nápoje a tabák a v. Spotřebitelské ceny vzrostly v červnu proti květnu o 0,1 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddíle rekreace a kultura a v oddíle. Spotřebitelské ceny klesly v srpnu proti červenci o 0,2 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména snížení cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a. Spotřebitelské ceny vzrostly v dubnu proti březnu o 0,3 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddílech odívání a obuv, doprava. Spotřebitelské ceny klesly v září proti srpnu o 0,2 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména snížení cen v oddíle rekreace a kultura a v oddíle doprava. Označení stránky: index spotřebitelských cen, index cpi, CPI 2015, index cpi 2015, index spotřebitelských cen za rok 2014, CPI index, index spotřebitelských cen. Index spotřebitelských cen (CPI) a míra inflace v roce 2016.

Index spotřebitelských cen (CPI) a míra inflace v roce 2015.

Index spotřebitelských cen 2015