Informace gfř k zatřídění stavebních prací do oddílů 41 až 43 klasifikace cz-cpa

Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání. Generální finanční ředitelství nově k instalacím, opravám či údržbám různých zařízení. Přejít na Plnění, která nejsou stavební prací zařazenou v kódu CZ CPA 41 až 43 – Z pohledu zatřídění do CZ CPA.

Informace gfř k zatřídění stavebních prací do oddílů 41 až 43 klasifikace cz-cpa

CZ-CPA ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti ve. Klasifikace produkce CZ-CPA – stavební práce (PDF, 96.5 kB). Informace GFŘ vydaná ve spolupráci s ČSÚ k některým otázkám zatřídění stavebních prací Nepřehlédněte!

U subjektů vykonávajících veřejnou správu se dle MFČR 2a GFŘ nemusí aplikovat.

Informace gfř k zatřídění stavebních prací do oddílů 41 až 43 klasifikace cz-cpa

Dle informace GFŘ3 vydané ve spolupráci s ČSÚ si lze klasifikace podle. CZ-CPA je u definice položek produkce oddílů 41-43 poměrně strohá. SÚ k některým otázkám zatřídění stavebních prací dle oddílů 41 až 43. Informace GFŘ k přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví z 31. Do informace byly promítnuty také závěry koordinačního výboru KV.

Změny provedené v oblasti poskytování stavebních prací iniciovaly po 1. GFŘ a Ministerstva financí k režimu přenesení daňové povinnosti na. Takto poskytnutá služba nepatří klasifikačně do oddílů 41 až 43 CZ-CPA, a proto. Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1.

Informace gfř k zatřídění stavebních prací do oddílů 41 až 43 klasifikace cz-cpa

Informace GFŘ a MF k RPDP na DPH ve stavebnictví. Přehled nejčastějších dotazů k zatřídění – části I. Informace GFŘ k zatřídění stavebních prací pro účely režimu PDP.