Intenzita deště

Průtoky ve stokách, které jsou vyvolány vysokou intenzitou deště, mají dobu trvání kolem 5 minut. Celkový objem dešťové vody za tak krátkou. Opava, Ostrava, Plzeň, Praha, Roudnice nad Labem, Slaný, Telč, Turnov, Týn nad Vltavou, Vsetín, Zlín, Znojmo.

Intenzita deště

Dále umožňuje zohledňovat déšť, který naráží na svislou plochu a po ní. Průměrné množství a frekvence srážek jsou důležitou charakteristikou zeměpisných oblastí a. Lze sledovat dobu trvání, intenzitu i prosté množství srážek. ArchivPodobné12, Přidat Qr, Intenzita deště pro 15ti minutový déšť periodicity 0,5 nebo 1.

Intenzita deště

Výpočet znečištěné vody, Qs = Qs1 + Qs2 + Qs3.

Pro stanovení velikosti znečištění v dešťovém odtoku je důležitá délka bezdeštného období, intenzita atmosférických srážek a objem dešťového odtoku. Stanice Chomutov, intenzita krátkodobého deště. Náhradní intenzity deště i t,N doba trvání srážky t (min). Používá se i ombrograf, který zapisuje do grafu celkové množství srážek, dobu jejich trvání a jejich intenzitu.

Intenzita deště

K hodnocení intenzity srážek byly využity 1minutové úhrny z. Klíčová slova: (max 5 slov) intenzita deště, extrémní meteorologické jevy, Wussovova klasifikace. Následně se vypracovávají grafické výstupy a prognózy intenzity srážek (přívalové deště, krupobití, povodně). Intenzita srážek se pro přehlednost odlišuje. VYHODNOCENÍ INTENZIT SRÁŽEK V LETNÍM A ZIMNÍM OBDOBÍ.

V LETECH 2008 AŽ 2010 V HODONÍNĚ A BŘECLAVI. Dále byly podle rovnice (2) vygenerovány hodnoty intenzity infiltrace v(t) pro měřené. Charakteristiky srážek dále předvedeme na několika příkladech. K těm se vztahují i následující úvahy o vlivu koryt a niv na průběh povodní. Výpočet retenčního objemu se provede pro všechny úhrny srážek s. Pro ostatní plochy se intenzita deště uvažuje hodnotou podle ČSN EN 752 a ČSN 75.