Intenzita zvuku

Weber – Fechnerův psychofyzikální zákon 3. Přejít na Hlasitost a intenzita zvuku – Hlasitost zvuku je subjektivní veličina. Intenzita zvuku I je definována jako zvuková energie dopadající na. To, jak silně zvuk slyšíme určuje intenzita zvuku. Ta je určena tlakem, který působí na bubínek. Zvuk se vzduchem šíří formou změn tlaku, lidské. Přejít na Intenzita vlnění – Intenzita vlnění (zvuku) je definována jako množství energie, které projde jednotkovou plochou kolmou na směr šíření na. Fón (jednotka) a Hladina hlasitosti.

Ze zdroje zvuku o určitém akustickém výkonu P se zvuková energie šíří prostředím do okolí. Intenzita zvuku je energie zvukového vlnění, která projde za dobu 1s. Větší intenzita vlnění, když zvuk přenáší více energie (závisí na druhé mocnině výchylky a druhé mocnině frekvence) ⇒ intenzitu zvuku určuje kromě změn tlaku. Jaké intenzitě zvuku odpovídá hladina intenzity 45 dB? Zvuková vlna: periodické stlačování a rozpínání pružného prostředí; ve vzduchu tedy dochází k periodickým změnám tlaku. Prahu slyšení tónu o frekvenci 1 kHz odpovídá intenzita zvuku:. ArchivIntenzita zvuku I je definována na základě toho, že zvukovým vlněním se přenáší energie.

Platí, že čím větší přenesená energie, tím větší intenzita.

Intenzita zvuku

Chvějící se těleso způsobuje periodické zhušťování a zřeďování okolního prostředí, čímž vznikají zvukové vlny. Pre objektívne meranie definujeme veličinu intenzita zvuku I ako energiu zvukového vlnenia, ktorá prejde za dobu jednej sekundy plochou 1m2. Intenzita zvuku: k rozkmitání nosného prostředí (nejčastěji vzduchu) při šíření zvuku je třeba určité energie. Tuto energii získává zvukové vlnění z kmitajícího. Hz a je mezinárodní dohodou stanovena na hodnotu 10–12 Wm2.

Názorněji nás o hlasitosti zvuku informuje veličina intenzita zvuku. Intenzita zvuku je definována podílem akustického výkonu ΔP a plochy ΔS, kterou vlnění. K porovnávání zvuků, které vnímáme, se užívá fyzikální veličina intenzita zvuku.