Intrastat 2016 příručka

Soubory zaslané ze starších verzí budou od 1. Termíny pro odevzdání hlášení Intrastatu v roce 2016. Nepropásněte lhůtu pro odevzdání Intrastatu do 12 pracovního dne.

Intrastat 2016 příručka

V České republice se Intrastat řídí jak nařízeními Evropské unie, tak národními předpisy, a to zejména vyhláškou č. Tento rok nepřináší ve vedení Intrastatu žádné legislativní ani metodické změny oproti roku 2015. Povinnost vykazovat data v Intrastatu mají fyzické i právnické osoby, které splní dvě podmínky: jsou plátci. Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost změně.

Intrastat 2016 příručka

Povinnost vykazovat data pro Intrastat nevzniká osobě, která nemá povinnost podávat přiznání k DPH. Kontroly údajů ve výkazech INTRASTAT prováděné celními orgány; Diskuse.

V květnu 2016 nastane zásadní změna legislativy upravující provádění celních. Změny v celnictví 2016 – Výběr a platba cla. V minulosti byly veškeré zásilky s výší cla do 10 EUR osvobozeny od placení.

Intrastat 2016 příručka

Ministerstvo financí-Generální ředitelství cel květen 2004. Místo certifikátu N862 se bude do celního. INTRASTAT SK je systém zberu štatistických údajov o zahraničnom obchode medzi členskými štátmi EÚ, tzn. Intrastat, tedy v hlášení sledující pohyb. Upravena podpora změny metodiky pro přepočet cizí měny na Kč v Intrastatu generovaném z dokladů Fakturace.

Vyvarujte se chyb a nejasností při aplikaci INTRASTATu a související vyhlášky č. Zveme Vás na pracovní seminář k jejich praktické aplikaci. Intrastat – Swedish Foreign Trade with EU. The English language version of Statistics Sweden’s website Intrastat is currently not as. Jako každý rok naleznete novinky i v modulu Intrastat 2016, který reaguje na požadavky Celní správy České republiky a Českého statistického úřadu. Externípodání hlášení do systému intrastat. Jak na Podání intrastatu v období 2016 a dalších letech.

INTRASTAT a intrakomunitární obchod v EU 2016 – prakticky.