Intrastat celní správa

Informace týkající se sběru dat pro Intrastat (registrace, informace o elektronickém podání, Helpdesk k aplikacím poskytovaných CS) naleznete na těchto. V rámci celního úřadu pro Středočeský kraj zabezpečují agendu INTRASTAT. General Directorate of Customs (GDC) in cooperation with the Czech Statistical Office (CZSO) provides on this website actual information on.

Intrastat celní správa

K několika zásadním změnám došlo v systému sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie zvaném INTRASTAT účinností. INTRASTAT – Oznámení pro zpravodajské jednotky. Stručné informace k registracím na Celním úřadě.

Intrastat celní správa

K podávání výkazů pro Intrastat přes PVS musí zpravodajské jednotky (případně jejich zástupci) použít buď. Co je to Intrastat, zásady provádění Intrastatu, kdo má povinost vykazovat.

Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Zastoupení pro firmy povinné hlásit Intrastat v České republice, Německu. Sběrem hlášení a následnou kontrolou je pověřena Celní správa, jejíž pravomoci a. Povinnost vykazovat data v Intrastatu mají fyzické i právnické osoby, které splní. Wikipedie – Celní správa České republiky. Celní správa rozšířila možnost podávání výkazů pro INTRASTAT o využití služeb Portálu veřejné správy České republiky, konkrétně služby Elektronická podání. Celní deklarace Brno INTRASTAT Brno Petr Janák nabízí zastupování při vyhotovení a předávání výkazů INTRASTAT a při celním řízení.

Intrastat celní správa

Přejít na Registrace na portálu veřejné správy (PVS) – Pokud budete podávat výkazy intrastatu sami za.

Přejít na Doprava, intrastat – Celní správa. Spotřební daň; Daň ekologická; Doprava, intrastat. V průběhu roku 2008 ukončí celní správa možnost používání programu IDES pro. Vám dovolujeme nabídnout náš program Helios CLA s modulem Intrastat. Intrastat u příslušného celního úřadu; příprava a sběr podkladů. Dobrý den, mám otázku ohledně intrastatu. Upozornění pro ZJ: Ukončení zasílání hlášení Intrastatu se ČSÚ ani GŘC.

Se získáním nových a větších prostor vedle Celního úřadu Příbram, se firma. Vaší společnosti na příslušném celním úřadě; komunikaci s celním. POZOR : Pokud bude zpravodajská jednotka zasílat výkaz pro Intrastat poštou, musí jej celní úřad obdržet do 10 pracovního dne v měsíci. Prohlašuji, že diplomovou práci na téma „Intrastat a následná kontrola. Celní správa má v rámci Intrastatu dvě hlavní kompetence, těmi jsou sběr dat a.