Ionizační kouřový hlásič

Doutnající ohně vytváří kouřové aerosoly, plyny a jsou doprovázeny. Ionizační detektor patří mezi velmi spolehlivé a robustní přístroje, byl optimalizován šest. Hlásič ionizační detekuje změnu (pokles) vodivosti vzduchu ke které dojde úbytkem ionizovaných částí.

Ionizační kouřový hlásič

Je postupně nahrazován optickými kouřovými hlásiči. Ionizační kouřový detektor slouží k včasnému odhalení vznikajícího ohnì. Vyhlašování poplachu je prováděno akusticky. Opticko-kouřový požární hlásič je spolehlivý, levný a velmi odolný proti.

Ionizační kouřový hlásič

Ionizační požární hlásič:Tento typ požárního hlásiče detekuje vznikající zápach nejen. Regin SDD-S65 je ionizační detektor určený k detekci kouře ve VZT. REGIN – Kouřový detektor SDD-S60(5) – katalogový list – engl. Detektor kouře umísťujeme na strop místnosti, nejméně 0,5 m a nejvíce 6 m od stěny. Autonomní optický kouřový hlásič s možností propojení do smyčky. Filtr proti hmyzu a větrná clona k redukci nežádoucích poplachů. JA60S – bezdrátový ionizační kouřový detektor, vč.

Ionizační kouřový hlásič

Vynález se týká ionisačního kouřového hlásiče s čidlovým prvkem, majícího měři- cí ionizační komoru zapojenou do série s od-. Opticko-kouřové požární hlásiče – jsou nejpoužívanějšími automatickými hlásiči. Ionizační hlásiče kouře – jejich princip je založen na vyhodnocování změn. Opticko-kouřový požární hlásič: vyhodnocuje výskyt kouře na základě. Ionizační požární hlásič: detekuje změnu (pokles) vodivosti vzduchu. Hlásič kouře ionizační interaktivní je samočinný hlásič sloužící k signalizaci vznikajícího požáru. Podle EN 54-7 reaguje hlásič na aerosol v kouřovém tunelu. Bezdrátový ionizační kouřový detektor reaguje na kouř v hlídaném prostoru.

Komunikuje s ústřednou JA 60, JA 65 a JA 63. Ionizační detektor kouře slouží k odhalení vznikajícího ohně.