Isoprenová jednotka

Terpeny jsou organické sloučeniny převážně rostlinného původu. Jejich molekuly se skládají ze dvou nebo více isoprenových jednotek, a proto patří mezi. Terpeny jsou podstatnou složkou rostlinných silic (etherických olejů) a pryskyřic.

Isoprenová jednotka

Rozdělení terpenů počet počet isoprenových jednotek. Množství isoprenových jednotek tvořících postranní řetězec, přičemž jedna isoprenová jednotka se skládá z pěti atomů uhlíku, je používáno pro charakterizaci.

Isoprenová jednotka

Abyste lépe pochopili chemické složky olejů je dobré si něco říci co je izoprenová jednotka. Rozdělení terpenů a) podle počtu isoprenových jednotek:. Množství isoprenových jednotek tvořících postranní řetězec, přičemž jedna isoprenová jednotka se skládá z pěti atomů uhlíku, je používáno pro.

Podle počtu isoprenových jednotek jsou tedy rozlišovány: – hemiterpeny (1 isoprenová jednotka). Při polymeraci zanikají nebo se přesouvají dvojné vazby isoprenu. Isoprenové jednotky(C5) se při polymeraci kombinují.

Isoprenová jednotka

Isoprenoidy : ○ přírodní látky ○ skládají se z isoprenových, C 5 jednotek. Terpenoidy se dělí do skupin podle množství obsažených pětiuhlíkatých jednotek. Monoterpeny – C10, dvě isoprenové jednotky.

Vitaminy rozpustné v tucích Vitamin a (retinol, axeroftol) je diterpenový alkohol obsahující čtyři isoprenové jednotky (kap. 10.1). O Mastná kyselina Cukerná jednotka C R1 NH H CH3(H2C)12 O HO H. A) Syntéza isopentenyldifosfátu, jako aktivní isoprenové jednotky. Isoprenové jednotky se mohou spojovat do větších struktur a podle počtu těchto. Hemiterpeny – 1 isoprenoidní jednotka, v přírodě se vyskytují jen zřídka.