Izotropie a anizotropie

Izotropie je vlastnost, kterou se označuje nezávislost na směru. Používá se obvykle jako přídavné jméno izotropní. Používá se obvykle jako přídavné jméno anizotropní.

Izotropie a anizotropie

Speciálním případem anizotropie je ortotropie, kdy jsou materiálové osy. Anizotropní_látkaArchivPodobnéAnizotropní materiál je takový, jehož stavební prvky jsou orientovány určitým. Dalším procesem, při němž se izotropní látka stává anizotropní, je válcování za. V řadě technických materiálů jsou základní jednotky (krystality) anizotropní, ale v důsledku náhodného rozdělení jejich velkého.

Izotropie a anizotropie

Vhodnou metodou pro stanovení anizotropie ve všech třech směrech je použití.

Izotropie a anizotropie V nestejnorodé hornině se mění propustnost. Speciálním případem anizotropie je ortotropie, kdy jsou materiálové osy totožné s osami geometrickými. Kapalné krystaly, izotropie, anizotropie Důsledkem vlivu vnějších podmínek, zvláště vlivu teploty a tlaku, na síly mezi částicemi je existence různých skupenství. Izotropní prostředí, anizotropní prostředí.

Izotropie a anizotropie

Pokud toto není splněno, je prostorová veličina anizotropní. Anizotropie je vlastnost, kterou se označuje závislost určité veličiny na volbě směru.

Struktura a vlastnosti pevných látek. Amorfní a krystalické látky, izotropie a anizotropie, monokrystal, polykrystal, krátkodosahové a dalekodosahové uspořádání. Proto je nutné s anizotropií u kompozitních materiálů vždy počítat. Anizotropie – vlastnosti materiálu se liší v závislosti na směru. Opakem anizotropních materiálů (dřevo) jsou materiály izotropní, které mají ve všech směrech. I když je v zemskem nitru anizotropie většinou slabá, t.