Jak vypočítat světelný rok

Světelný rok (značka jednotky ly či l.y., z angl. light-year) je jednotka vzdálenosti, používaná hlavně v astronomii. Jeden světelný rok je vzdálenost, kterou světlo. Jestli čekáte odpověď typu: „3 pozemské roky“ nebo „500krát delší, než jak dlouho trvá dostat se ze Země na Mars“, tak jste vedle. Základní informace o jednotce světelný rok. Nejčastěší převody jednotky světelný rok. Světelný rok je jednotka vzdálenosti ve vesmíru. Je to dráha, kterou urazí světlo za jeden rok.

Jak vypočítat světelný rok

Jednotka délky požívaná astronomy pro určení velmi velkých vzdáleností.

Značí se ly (zkratka z anglického „light year“) a představuje délku. Světelný rok v kilometrech, co je světelný rok, převod světelného roku na kilometry, jednotka, 1 ly neboli light year. Tato jednotka lze vypočítat pomocí rychlosti světla: c = 299 792 458 m. Dále ve vesmíru je i světelný rok malou jednotkou, proto astronomové. Při jízdě na dráze se snažil vypočítat, jak dlouho by mu trvalo ujet stejnou vzdálenost. Naštěstí máme lepší jednotku, a tou je světelný rok. Astronomické vzdálenosti jsou lidskou zkušeností těžko uchopitelné.

I proto se běžně používané délkové jednotky (centimetry, metry, kilometry).