Jak zjistit bpej

Díky BPEJ kódu snadno a rychle zjistíte úřední cenu půdy, ale i typ regionu, půdní typ a další informace vypovídajícíc o kvalitě. Dívala jsem se na LV, jedná se o pozemek v PK, budu potřebovat zjistit o jaký typ parcely se jedná, zjistit BPEJ parcely, nebo případně jak je. Katalog BPEJ se zabývá rozklíčováním kódu BPEJ, zobrazením ceny, výnosnosti, třídy ochrany a vysvětlením jednotlivých částí kódu.

Jak zjistit bpej

Pokud už jste na něj nenarazili, pak jistě brzy narazíte na tajemný kód BPEJ. K čemu Vám může být užitečný a jaké informace tento tajemný. Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) je pětimístný číselný kód sloužící pro rozlišení klimatických podmínek zemědělsky využívané půdy v České. V záložce „LV“ zadejte katastrální území a.

Jak zjistit bpej

Aktuální ceny najdete buď v dokumentu Základní ceny zemědělských pozemků podle BPEJ – 2015 nebo zadejte pětimístný kód BPEJ přímo do vyhledávače.

Třídy ochrany ZPF, kód BPEJ, Charakteristika ochrany půd podle třídI. Popis číselníku: číselník bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) vedených v ISKN. BPEJ v ISKN vychází z vyhlášky Ministerstva financí. Tato přesnost a metoda mapování BPEJ v jednotlivých katastrálních.

Jak zjistit bpej