Jakou práci vykoná elektrická síla při přenosu náboje 5

V protilehlých vrcholech jsou umístěny náboje Q1 = −5 µC a Q2 = +2 µC. Jakou práci vykoná elektrická síla při přenesení třetího náboje Q3. Jak velkou práci vykoná elektrické pole s intenzitou 104N.

Jakou práci vykoná elektrická síla při přenosu náboje 5

Jakou rychlost dosáhne elektron (Qe= 1,602.10-19C, me = 9,1.10-31kg) při. Jakou práci vykonají síly pole při přenesení náboje 1μC z jedné desky na druhou. Na náboj zadané velikosti působí v zadaném elektrickém poli síla 0,05 N. Urči jakou práci vykoná elektrické pole při přemístění nábojů na záporně nabitou desku.

Jakou práci vykoná elektrická síla při přenosu náboje 5

Napětí u dálkového přenosu U=220 000 V. Jakou práci vykoná elektrická síla v homogenním elektrickém poli o intenzitě 1000 V. Práci, kterou vykoná elektrostatická síla při přemístění bodového náboje q. V homogenním poli dostáváme: , odkud dostáváme také jednotku elektrické intenzity:.

Přenesením náboje 5 μC z uzemněné vodivé desky na kladně nabitou. Jakou práci vykoná elektrická síla při přemístění náboje 12 μC mezi. Určete celkový výkon zdroje, uţitečný výkon ve vnějším obvodu a účinnost přenosu. Coulombů mezi dvěma místy, mezi kterými je napětí 1 kV? Spočítej sílu, která působí náboj o velikosti 2⋅10. Jakou práci vykoná elektrická síla v homogenním elektrickém poli o intenzitě.

U dálkového přenosu se používá napětí 220 kV. Jak velké by musely být dva stejné bodové náboje, aby se ve vakuu ve. Jakou práci vykoná elektrická síla při přenesení náboje 1 C mezi dvěma místy.