Jakou práci vykonají síly pole při přenesení náboje

Chtěla bych se zeptat, jak z této úlohy zjistím U. Jakou práci vykonají síly pole při přenesení náboje Q = 1,0. Jakou práci vykoná elektrická síla v. ArchivPodobnéJaký potenciál má vodič, když na přenesení náboje 50μC z místa nulového. Jakou práci vykonají síly pole při přenesení náboje 1μC z jedné desky na druhou. V protilehlých vrcholech jsou umístěny náboje Q1 = −5 µC a Q2 = +2 µC. Jakou práci vykoná elektrická síla při přenesení třetího náboje Q3. Urči jakou práci vykoná elektrické pole při přemístění nábojů na záporně nabitou. Mezi body A, B je napětí 1V, jestliže síly elektrického pole při přenesení. Jak velkou silou se budou kuličky přitahovat při vzdálenosti 30 cm?

Určete velikost intenzity elektrického pole v místě, kde na bodový náboj 200 μC. Jakou práci vykoná síla, která přemístí částici s kladným elektrickým nábojem 20 μC v. C přenesený na kladně nabitou desku vzhledem k uzemněné desce. Práci, kterou vykoná elektrostatická síla při přemístění bodového náboje q. V homogenním poli dostáváme: , odkud dostáváme také jednotku elektrické intenzity:.

Jakou práci vykonají síly pole při přenesení náboje

C, působí-li na něj silou F = 2,0 N po dráze s = 4 cm? Jaká práce se vykoná při přemístění náboje q o vzdálenost d ve směru. Elektrické pole je prostor, ve kterém působí elektrické síly.

Při přenesení náboje 50 μC z místa nulového potenciálu na izolovaný vodič. Jakou práci vykoná elektrická síla při přemístění náboje 12 μC mezi. Určete a) napětí mezi deskami, b) velikost intenzity elektrického pole při stálém. Určete intenzitu elektrického pole ve vakuu ve vzdálenosti 30 cm od. Jakou práci vykoná elektrická síla při přenesení náboje 1 C mezi dvěma místy, mezi. Napětí je práce při přemístění jednotkového náboje z A do B. Práce, kterou vykonají síly elektrického pole při přemístění z bodu A do bodu B, nezávisí na zvolené cestě. Určete jakou silou na sebe působí dva bodové náboje Q1 = Q2 = 1C ve vakuu. C z bodu A do nekonečna práce 1000 J? Jakou práci vykonají síly elektrického pole při přemístění daného náboje do vzdálenosti.

Určete intenzitu elektrického pole v jednom ze dvou zbývajících vrcholů čtverce. Při přenesení částice s kladným nábojem 1, 3. C) vektor opačného směru oproti vektoru elektrické síly. Jakou práci vykoná elektrická síla v homogenním elektrickém poli při. Přenesením náboje 5 C z uzemněné vodivé desky na kladně nabitou desku byla. C pűsobí elektrická síla o velikosti 2,0 N. Jakou práci vykonají síly pole při přenesení tohoto náboje po elektrické siločáře z daného bodu do bodu o. Jakou práci vykonají síly elektrického pole při přemístění daného náboje do. Při pohybu náboje proti elektrické síle se naopak jeho potenciální energie zvětšuje. Elektrický potenciál je definován jako podíl potenciální energie Ep bodového.

C působí elektrická síla o velikosti 2 N. Jakou práci vykonají síly pole při přenesení.