Jeruzalém zeď nářků

Zeď nářků je pozůstatkem vnějších hradeb jeruzalémského Chrámu, které nechal rozšířit Herodes Veliký. Po zničení Jeruzaléma římským vojskem v První. UNESCO) ve čtvrtek schválila rezoluci, ve které pomíjí židovské vazby na Chrámovou horu a Zeď nářků v Jeruzalémě.

Jeruzalém zeď nářků

Zeď nářků, nebo také Západní zeď je tím, co se podařilo dochovat ze západní části vnější hradby, která ke konci období druhého jeruzalémského chrámu. Zeď nářků není židovská, tvrdí UNESCO. Kdo hlasoval pro kontroverzní rezoluci?

Za nejposvátnější židovskou stavbu Jeruzaléma je považována Zeď nářků.

Jeruzalém zeď nářků

Bez ohledu na náboženství, je to místo, kde se každým rokem setkávají tisíce věřících. O Zdí nářků se všeobecně ví, že je posvátným místem Židovských věřících, kteří se k ní již po tisíciletí chodí modlit. Jednou z takových památek je i Zeď nářků, nebo Západní zeď, která láká. V největším izraelském městě Jeruzalémě se nachází mnoho pamětihodností. Zeď nářků – je pozůstatkem západní části vnější hradby, která obklopovala Chrámovou horu. Je to jediná část někdejšího chrámu krále Šalamouna, která se.

Chrámovou horu a Zeď nářků v Jeruzalémě a pomocí které Izraelcům vyčítá, že omezují práva muslimů.

Jeruzalém zeď nářků