Katastrální úřad pro středočeský kraj katastrální pracoviště praha-západ

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ. Nyní jste zde: Katastrální úřady » Středočeský kraj » Elek. URL objednání a obsloužení » Katastrální pracoviště Praha-západ. Nyní jste zde: Katastrální úřady » Středočeský kraj » Úvod. Katastrální pracoviště Praha-východ". Název úřadu: Katastrální úřad pro Středočeský kraj – Katastrální pracoviště Praha-západ.

Katastrální úřad, pracoviště Praha – západ, telefonní číslo, 284 041 111. Katastrální úřad pro Středočeský kraj. Katastrální úřad je správní úřad, který především vykonává státní správu katastru. Benešov – Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště. Katastrální úřad pro Středočeský kraj – Katastrální pracoviště Praha-západ, IČO 00213683, kontaktní údaje, agenda a činnost úřadu. Stránka obsahuje údaje o Katastrálním úřadu Praha, Praha-východ a Praha-západ. Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha západ – Oznámení o obnově katastrálního operátu – mapování intravilánu obce.

Katastrální úřad pro středočeský kraj katastrální pracoviště praha-západ

Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – západ.

Náčrt o zjišt’ování průběhu hranic ó, 523. Roztoky zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj -. Katastrální pracoviště Praha – západ na listu vlastnictví.