Kde získat výpis z katastru nemovitostí

Výpis z katastru nemovitostí je výpis z veřejné evidence, který lze získat bez prokázání totožnosti. Výpis lze vyhotovit jako úplný výpis konkrétního listu vlastnictví. Potřebujete-li získat informace o nějaké budově či konkrétní parcele, pak je většinou třeba nechat si udělat výpis z katastru nemovitostí.

Kde získat výpis z katastru nemovitostí

O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu. Výpis z katastru nemovitostí můžete také získat na těchto dalších. List vlastnictví bylo možné získat dříve jen na příslušném katastrálním úřadě.

Kde získat výpis z katastru nemovitostí

V současné době se možnosti získání výpisu z katastru nemovitostí značně rozšířily. Výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví LV) je veřejnou listinou, která. Data z katastru nemovitostí bude téměř každý z nás potřebovat při řešení svojí bytové potřeby. Stejně tak se s katastrem nemovitostí setká ten. Druhá varianta získání výpisu z katastru nemovitostí online je tzv. Zde se však musíte nejprve zaregistrovat a získání výpisu je zpoplatněno.

Postup při poskytování údajů z katastru nemovitostí je popsán ve vyhlášce č. Kdo nyní potřebuje ověřený výpis z katastru nemovitostí, nemusí už jako.

Kde získat výpis z katastru nemovitostí