Kódy nomenklatury celního sazebníku 2015

Kombinovaná nomenklatura (Společný celní sazebník EU). Kombinovaná nomenklatura platná pro rok 2016), 9160 KB. Zařazování zboží dle celního sazebníku je naší každodenní činností.

Kódy nomenklatury celního sazebníku 2015

Dle nomenklatury celního sazebníku do kapitoly 10 (obiloviny) patří:. Není-li stanoveno jinak, rozumějí se v celé nomenklatuře výrazem “sušený” též. Kombinovaná nomenklatura, společný celní sazebník a integrovaný sazebník. Přiděluje číselné kódy Taricu, aktualizuje Taric a každodenně.

Kódy nomenklatury celního sazebníku 2015

V celé nomenklatuře se výrazem „kompozitní useň“ rozumí pouze materiály. Společný celní sazebník EU je dán v příloze I nařízení Rady (EHS) č. PDF v aktuálním znění: sazebník platný od 1.

Kódy nomenklatury celního sazebníku 2015

Kódem nomenklatury celního sazebníku se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků. Kódem nomenklatury celního sazebníku se pro účely zařazení zboží do. Sazby DPH platné pro rok 2015 nově naleznete na kartě Money. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. Na zboží kódu nomenklatury celního sazebníku 25 se vztahuje první snížená sazba DPH. Režim přenesení daňové povinnosti zůstal od 1. Finanční správa upozorňuje, že od 1. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.