Klasifikace stavebních děl

Klasifikace stavebních děl (CZ-CC). Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) – platná od 1. Převodník mezi Klasifikací CZ-CC a Klasifikací KSD, platný od 1. Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) – platná do 30. Převodník mezi Klasifikací CZ-CC a Klasifikací KSD. Klasifikace činností (CZ-NACE, dříve OKEČ), produkce (CZ-CPA, dříve SKP), stavebních děl (CZ-CC, dříve KSD), zaměstnání (CZ-ISCO, dříve KZAM), atd. Třídník JKSO byl již pro potřeby statistiky ve stavebnictví nahrazen (SKP, CZ-CC) a. Obory jednotné klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní. Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 9. Klasifikace stavebních děl CZ – CC Český statistický úřad podle § 19 odst. Dále uvádí historický přehled a současně užívané klasifikace stavebních prací a stavebních děl v České republice. Na závěr jsou uvedeny obecné požadavky.

SKP) najdete na stránkách Českého statistického úřadu; » Číselník stavebních děl. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC. Klasifikace stavebních děl CZ-CC a přiřazení staveb. Klasifikace stavebních děl CZ-CC s účinností od 1. Smluvní strany se s ohledem na skutečnost, že od 1. Klasifikace stavebních děl CZ – CC, která nahrazuje klasifikaci stavebnich děl. Zejména z hlediska občanského zákoníku a Klasifikace stavebních děl (CC-CZ), jakož i z technického hlediska se budova považuje za jednu věc, resp. Jedná se o zatřídění stavby, která je předmětem veřejné zakázky dle klasifikace stavebních děl nebo stavební produkce, které respektuje obory, druhy a. Standardní klasifikace produkce – číselník.

Stavby jsou zatřiďovány dle číselníku Klasifikace stavebních děl CZ-CC.