Klasifikace stavebních objektů

Třídník JKSO byl již pro potřeby statistiky ve stavebnictví nahrazen (SKP, CZ-CC) a. Obory jednotné klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní. Klasifikace stavebních objektů (KSO, JKSO).

Klasifikace stavebních objektů

Klasifikace je platná pro zatřídění stavebních a inženýrských objektů. Klasifikace stavebních objektů je zaměřena na účelové a technické. Klasifikace stavebních děl (CZ-CC). Sleduje použití klasifikací a třídníků v praxi a využití v české legislativě.

Klasifikace stavebních objektů

Praktická část se zabývá příklady zatřídění konkrétních stavebních objektů a stavebních. Dále uvádí historický přehled a současně užívané klasifikace stavebních.

Klasifikace stavebních objektů je zaměřena na účelové a technické řešení, která jsou rozhodující z hlediska srovnání jednotlivých objektů a poměrně velké. Pro potřeby hrubého ocenění stavebních objektů ve fázi. JKSO (Jednotná klasifikace stavebních objektů). Klasifikace stavebních a inženýrských objektů je platná pro zatřídění stavebních a inženýrských objektů ve smyslu § 2 vyhlášky č. Klasifikování stavebních děl; Oceňování stavební produkce; Oceňování projektových a. Jednotná klasifikace stavebních objektů a stavebních prací (JKSO).

Klasifikace stavebních objektů

Pro geometricky podobné objekty je cena stavebních prací úměrná zastavěnému. Pro cenové indexy podle Klasifikace stavebních děl CZ-CC vychází. Následné rozdělení stavebnictví odpovídá jednotné klasifikaci stavebních objektů (JKSO) a jednotné klasifikace stavebních objektů a práce (JKSOP). Doporučení MMR; JKSO (Jednotná klasifikace stavebních objektů); Dostupné na stránkách MMR, RTS, popřípadě jinde; Nelze předvídat důsledky nesplnění.

Obsazení objektů osobami ČSN 73 0821: Požární odolnost stavebních. Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1:. Jednotné klasifikace stavebních objektů. Státní statistický úřad stanoví v součinnosti. S ministerstvem stavebnictví a v dohodě se Státní. Jednotná klasifikace stavebních objektů. Jednotná soustava ekonomických klasifikací – část 3.