Kognitivní procesy psychologie

Kognitivní psychologie je jedna z mnoha psychologických disciplín. Zkoumá vnitřní procesy a struktury zapojené v poznávání prostředí a ve výběru vhodné akce. Psychický_procesArchivPodobnéPsychický proces je elementární součást psychické aktivity jedince.

Kognitivní procesy psychologie

PSY 105 OBECNÁ PSYCHOLOGIE KOGNITIVNÍ PROCESY. Určeno pro: denní bakalářské studium psychologie, 1. Kognitivní procesy= všechny operace a pochody, jejichž prostřednictvím si čl. A) Poznávací procesy – čití, vnímání, představivost, myšlení, řeč, pozornost +.

Kognitivní procesy psychologie

Celistvost – tendence vnímat jednotlivosti jako celek, tvarová psychologie-. Z pedagogického hlediska jsou poznávací procesy důležité, protože tvoří podstatu učení a jsou součástí intelektuálního vývoje.

Předmětem jejího studia jsou mentální (myšlenkové, rozumové, duševní, psychické), ale především poznávací procesy. Kognitivní psychologie chápe lidskou. Poznávací (kognitivní) procesy jsou nejpropracovanější oblastí obecné psychologie. Základní informace o vnějším světě a o stavu svého organismu získáváme. POZNÁVACÍ PROCESY = procesy smyslového poznání (vnímání, představivost, fantazie, myšlení, řeč, paměť) VNÍMÁNÍ 1) Podstata vnímání. Nepřetržitý proces lidského poznávání přírody, společnosti, člověka, lidského.

Kognitivní psychologie (navazuje na gestaltismus) zdůrazňuje poznávání.

Kognitivní procesy psychologie