Kompozice druhy

Druhý je čas, který nám určitá kniha nastiňuje, neboli trvání děje v knize. Otázkou času v literárním díle je kompozice (časová posloupnost literárního díla). Kompozice literárního díla značí jednak uspořádání syžetu ve vztahu k fabuli — to je tzv.

Kompozice druhy

Kompozice literárního díla (především prózy). Při rozboru kompozice se zaměřujeme na to, z jakých prvků je dílo vystavěno a jak jsou tyto prvky. Kompozice literárního díla je dána tím, jak jsou v něm uspořádány a spojeny jeho. Retrospektivní (též zpětná) kompozice: autor na začátku naznačí či přímo.

Kompozice druhy

Kompozice ( tematická výstavba ) znamená způsob uspořádání jednotlivých informací. Kompozice literárního díla je dána tím, jak jsou v něm uspořádány jazykové a tematické složky. Symetrie v architektuře = symetrie v kompozici; 2.

Kompozice druhy

Někde vás skutečně začnou učit, jaké existují druhy kompozic, jinde se pomalu nedozvíte, že takové slovo vůbec existuje. Osobně nejsem příliš zastáncem toho. Kompoziční postupy: Chronologický postup v celém vyprávění. Gradace zřetelná jen ke konci příběhu.

Obecná charakteristika literárního díla. Literární druh– drama (divadelní hra). KOMPOZICE: uzavřená (logická); Médeia je lyricko-epické dílo, – divadelní hra. Obecná charakteristika literárního díla: 1.