Kotevní pásky oken

Mechanická fixace okna či balkónových dveří je nedílnou součástí montáže oken. Okna vlepovaná do stavby pouze pomocí PUR pěny nejsou přípustná! Těsnící prvky oken, dveří, vrat, spár a posuvných aplikací, samolepící těsnění a materiály.

Kotevní pásky oken

Výměna nových oken se dříve či později týká v podstatě každého z. Následně se pozinkované kotevní pásky připevní kotevními šrouby ke. Systémy pro montáž oken a dveří do pasivních domů. Odlišnost dřevěných výplní oken a balkónových dveří.

Kotevní pásky oken

Kotevní pásky se zacvaknutím přichytí po obvodu rámu (nebo přišroubují) a zpravidla. Velmi důležité je již uložení oken a dveří na dostatečně stabilní podklad.

Pro zajištění možnosti dlouhodobého použití oken, dveří a fasád, se musejí veškeré síly, které působí na okna, bezpečně. Nevýhody: Při zapravení ostění nutno pamatovat na zapravení pásků. Běžné hmotnosti oken a dveří s izolačními dvojskly se pohybují v rozmezí 25 až.

Kotevní pásky oken

Montážní postup lze rozšířit o použití systému parotěsných a paropropustných pásek. Nejjednodušším způsobem ukotvení je použití montážních kotev. Program WINTECH Windows pro výrobu a montáž plastových oken.

U staršího způsobu kotvení se používají kotevní plechové pásky, které. V případě plánovaného kotvení okna kotevní- mi plechy musí být tyto plechy již instalová- ny. Poté jsou kotevní pásky připevněné kotevními šrouby ke zdivu, respektive ostění. Následně je připojovací spára souvisle a beze zbytku. Taktéž poloha kotev má své kritéria a to vzdálenost od rohu i mezi sebou. Poté se do zdiva upevní pomocí kotevních šroubů kotevní pásky.

Kotevní prvky musí odolávat po celou dobu funkce okna tahovému a smykovému. Komprimovaná těsnicí páska se aplikuje na celou vnější plochu šířky rámu. V dřívější, bohužel však i v současné době převládá jeden způsob montáže, kdy je okno mechanicky připevněno do otvoru, ať již kotevními plechy, turbošrouby. Funkcí kotevního prvku je jednak provedení vlastního kotvení a dále pak možnost. Rozestup kotevních prvků by měl být 50-70cm.