Kreslení základů norma

SN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů. Půdorys plošných základů (dále jen základů) se zobrazuje v pohledu shora. Ve svislém řezu (průřezu) základem se kreslí:.

Kreslení základů norma

Budete: umět kreslit půdorysy a řezy výkopů; umět kreslit půdorysy a řezy základů. Získáte: přehled o příslušných požadavcích ČSN. Požadavky na kreslení; Formáty výkresů; Měřítka výkresů; Označování. Základem je mezinárodní norma ISO 216 a ČSN EN ISO 5457, která mimo jiné.

Kreslení základů norma

Norma ČSN EN ISO 3098-2: Technická dokumentace – písmo – část. Kreslení plošných základů – ČSN 01 3420. Pravidla pro kreslení výkresů tvaru (výtah z normy ČSN 01 3481). Výkresy tvaru monolitických konstrukcí se kreslí, aby jednoznačně určovaly: – polohu. Vypracovat stavební výkres v souladu s platnými normami. Nová norma pro kreslení zdravotnětechnických instalací vstoupila v platnost.

Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině). Tato norma určuje rozměry výkresových listů a předtis-.

Kreslení základů norma

Jenom připomenu, že podle kresličské normy se základy v půdorysu zobrazují. Podle logiky kreslení základů ji umístím nad horní hranu základových pasů, tak. Normy a jejich třídění dle ČSN a ICS, výkresy ve strojnictví, rozdělení technických. Pohledy, řezy a průřezy, jejích označování, druhy řezů, kreslení průniků. Základy 3D modelovaní v prostředí systému AUTODESK INVENTOR.

Technické kreslení; Technické výkresy; Technická norma; Formáty výkresů. BrnoVýkresy ve stavebnictví – ČSN Normy – Zákony. Tato práce slouží pro výuku předmětu Technického kreslení na Střední škole. Podnikové normy PN 0558 – mají platnost pouze v daném podniku. Technické výkresy (obecně platná norma pro všechna technická odvětví). Pro studium základů technického kreslení doporučujeme připravit si vedle již.

Proto existují vedle obecných norem pro technické výkresy i konkrétní normy. Ve dvanácti kapitolách se čtenář seznámí se základy technického kreslení od počátečních teoretických základů přes praktická.