Kročejová izolace podlahy

Kročejové izolace se používají v patrech, resp. V prvním a druhém případě je kročejová izolace položena bez. Isover N je deska z minerální vlny s vysokou protipožární odolností která je vhodná pro zlepšení kročejové neprůzvučnosti těžkých plovoucích podlah do.

Kročejová izolace podlahy

Rozdělení podlah; Kročejová a vzduchová neprůzvučnost; Požadavky na zvukovou izolaci podlah. Kročejová izolace podlahy je velice důležitá a to zejména u podlah, pod kterými se nachází další obytný prostor. Promyšlená izolace podlahy a izolace stropu tvoří nedílnou součást našeho domu.

Pokud toto zanedbáme již v projektu, velice těžko naši ch.

Kročejová izolace podlahy

Zvuky, které se mohou z podlahy linout, mají různé příčiny. Začněme tak zvaným kročejovým hlukem, jehož řešení se nazývá kročejovou izolací podlahy. Klasické izolace, zejména tepelně izolační, mají relativně malou hustotu a neumí dobře zachytit nízké frekvence zvukových vln. Jedná se o pojmenování zvukové izolace podlahy. Právě tato část podlahy je často podceňována a řešena z nevhodných materiálů nebo je realizována. Používá se u těžkých plovoucích podlah – např. Kročejová izolace má zabránit přenášení vibrací do nosné konstrukce domu, tedy do.

Tepelná a zvuková izolace z minerální vaty sníží hlučnost (hladinu akustického tlaku) lehké plovoucí podlahy až o 23 dB. Kročejová izolace podlahy se pokládá.

Kročejová izolace podlahy

Tepelná a zvuková izolace podlahy minerální vatou vám pomůže ke komfortnímu a modernímu bydlení. Minerální vata totiž chrání jak před únikem tepla, tak. Tepelná a zvuková izolace z minerální vaty sníží hlučnost (hladinu akustického tlaku) těžké plovoucí podlahy až o 30 dB. Na fungování kročejové izolace má také vliv stav podkladu a podle něj se můžeme také.

Naše doporučení ohledně kročejové izolace pod anhydritovou podlahu. Minerální vaty pro izolaci podlah – Kročejová izolace Isover T-N. Kročejová izolace těžkých plovoucích podlah – betonová mazanina, železobetonová deska. Kročejová izolace a akustická izolace podlah se provádí speciální izolační vatou. Kročejové vaty se vyrábí v různé hustotě a tím se určuje velikost jejich zatížení. Požadavky na kročejovou izolaci mezi místnostmi jsou uvedeny v tab 1. Navrhování skladeb podlah z hlediska kročejové neprůzvučnosti.

Kvalitně provedená teplená izolace podlah výrazně přispívá ke komfortu v každé budově. Izolace minimalizují tepelné ztráty a často dokáží zmírnit i přenos.