Které látky vedou dobře teplo

Tepelný vodič je látka, která dobře vodí teplo, tzn. Tepelné vodiče mají velký součinitel tepelné vodivosti. Teplo se může šířit: vedením; prouděním; zářením.

Které látky vedou dobře teplo

Nejprve se zaměříme na vedení tepla. Bude nás zajímat, které látky vedou teplo a jak dobře. Nakonec budou rychle kmitat částice v celém tělese (viz obr.) Následující pokusy ukazují na to, že kovy vedou teplo dobře. Sklo, dřevo a plastické látky vedou.

Které látky vedou dobře teplo

Vedením se teplo šíří v pevných, kapalných i plynných látkách.

Po kterých látkách se teplo šíří dobře? Látky, které vedou teplo špatně (plyny, dřevo, sklo nebo plasty, polystyren, papír), nazýváme tepelné izolanty. Udává míru schopnosti látek vést teplo a je to u látek konstantní veličina. Tepelný izolant je v podstatě látka, která špatně vede teplo, tepelný izolant. Dobrými izolanty jsou pórovité látky:. Zahříváme-li jednu část tělesa z pevné látky, atomy v ní začnou kmitat rychleji. Látky, které dobře vedou teplo nazýváme tepelné vodiče.

Tepelná vodivost je schopnost daného materiálu vést teplo.

Které látky vedou dobře teplo

Tepelná vodivost každé látky je dána součinitelem tepelné vodivosti. Podle hodnoty součinitele tepelné vodivosti rozlišujeme dobré (vysoká hodnota) a špatné tepelné vodiče. Schopnost látky přenášet teplo vedením se nazývá tepelná vodivost. Jsou to látky, které vedou dobře teplo (kovy, voda). Tělesa, které mají tmavý, matný a drsný povrch dobře vyzařují a také pohlcují tepelné záření. Tepelná vodivost různých látek je přímo úměrná jejich vodivosti elektrické.

Dobře vedou teplo kovy, nekovy (např. textil) se používají jako tepelné izolátory. Látky, které vedou dobře teplo nazýváme TEPELNÉ VODIČE. Látky, které vedou teplo špatně – TEPELNÉ. Je nějaký rozdíl mezi vedením tepla v pevných látkách, kapalinách a plynech? Jak označujeme látky, které vedou dobře teplo, a jak látky, které vedou teplo. Tepelný vodič je látka, která dobře vede teplo, tzn.