Laspeyresův objemový index

Souhrnné cenové indexy; Souhrnné objemové indexy. ArchivPodobnéa) extenzitní ukazatele – objemové indexy a diference jsou. Indexy menší než 1 znamenají pokles daného ukazatele, tj.

Laspeyresův objemový index

Paascheho, Laspeyresův, Fisherův index. Index – bezrozměrné číslo vyjadřující změnu sledovaného ukazatele. Prevazuje pouzit´ı index˚u a diferenc´ı pri hodnocen´ı. Složený souhrnný index se většinou nazývá hodnotový index.

Laspeyresův objemový index

Laspeyresův či Paascheho index se označují v literatuře někdy také horním indexem. Laspeyresův meziroční objemový index:. Srovnáním hodnoty agregátu v cenách předchozího roku a hodnoty agregátu předchozího roku v cenách téhož roku vznikne Laspeyresův objemový index. Fisherovu cenovému a objemovému indexu, zatímco Laspeyresův objemový a Paascheho cenový index. Klíčová slova: srovnávání, souhrnný cenový index, souhrnný objemový index. Laspeyresův cenový index a diference: LI(p) = Σp 1q 0 Σp 0 q 0. U takto definovaného objemového indexu se jedná o Laspeyresův.

Při konstrukci indexů je nutné rozlišovat, zda jde o veličiny extenzitní nebo. Vliv změny množství – Laspeyresův objemový index,Paascheho objemový index.

Laspeyresův objemový index

Laspeyresův index srovnává částky, které bychom za stejný objem zboží. Laspeyresův objemový index: hodnota produkce ve srovnatelných cenách. Nejprve byl vypočten Laspeyresův a Paascheho objemový index. Odpovídající dílčí indexy HISC se počítají podle vzorce Laspeyresova typu.

Laspeyresův objemový index používá pro vážení objemových změn složky. V podnikové praxi se nejvíce používá Souhrnných indexů: l index hodnotový: Žplql I„=Ť Z poqo I index objemový (Laspeyresův): Ěpoqi lq = „Ť 2 poqo I index. Malmquistův a Allenův kvantový ( též množstevní nebo objemový ) index. HISC byly cenové indexy Laspeyresova typu. Fisherovu cenovému a objemovému indexu, zatímco Laspeyresův objemový a. Indexní řady – bazický index strana 37. Speciální metody – aplikované postupy statistické analýzy. Paretova analýza, Paascheho objemový index, vybavenost servisních dílen.

Laspeyresův objemový index a Paascheho objemový index. Index štruktúry vyjadruje vplyv zmeny štruktúry na zmenu skúmanej. Súhrnný index extenzitnej veličiny sa nazýva objemovým indexom alebo indexom. Souhrnné indexy Cenové Laspeyersův index Paascheův index Objemové(množství). Interpretace souhrnných cenových indexů Laspeyresův cenový index.