Laufen časování

Silná slovesa, fahren, lassen, laufen. U některých sloves se při časování mění souhláska v kořeni slovesa. Anotace: Žáci se naučí časovat a používat slovesa Rad fahren (jet na kole) a Ski laufen.

Laufen časování

Klíčová slova: Rad fahren, Ski laufen, odlučitelná předpona. Rad fahren – jet na kole – Ski laufen – lyžovat. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Pokud má sloveso odlučitelnou předponu, dává se při časování slovesa na.

Laufen časování

Rad – laufen Ski – sieht fern – fahrt Rad – schläfst –laufen – lauft –. Maria heute mit ihrer Mutter einen Kuchen. V přítomném čase mají silná slovesa při časování stejné koncovky jako slabá. Schi fahren schlafen essen lesen fernsehen sprechen. Při časování některých sloves dochází ke změně kmenové samohlásky fahren ich. Očekávaný výstup: Žáci časují slovesa se změnou kmene a užívají je ve větách.

Většina nepravidelných (neboli silných) sloves se časuje. Připomeňme si, že německá nepravidelná slovesa nemohou být časována jako slovesa pravidelná, pouhou změnou koncovky, ale u. Nepravidelná slovesa mají při časování stejné koncovky jako slovesa pravidelná. Už v první lekci jsme se naučili časovat německá slovesa, následně jsme k nim připojili sloveso sein a. Cílové kompetence: Žák si osvojuje časování některých typů nepravidelných. Většina nepravidelných sloves se časuje v přítomném čase podle pravidelných vzorů. Marcela Tlelková NJ (3. – 5. ročník). ASOVÁNÍ PRAVIDLENÝCH SLOVES V PŘÍTOMNÉM ČASE. ASOVÁNÍ POHYBOVÝCH SLOVES FAHREN A LAUFEN.

Jaké skupiny nepravidelných sloves rozlišujeme? Přiřaď slovesa do skupin a přelož je: fahren, schlafen, geben, lesen, backen, sprechen, laufen, sehen. Při časování dochází ke změně kmene ve 2. Grammatische Erläuterungen (Časování slovesa sein, Přítomný čas sloves arbeiten a… podstatná jména, Časování slovesa laufen). U slabých a silných sloves rozlišujeme slabé a silné časování, které je důležité zvláště při tvoření minulého času. Vyčasuj následující slovesa: Slovesa. Podobně se časuje i sloveso: saufen napájet.

Procvičování časování nepravidelných sloves. Klíčová slova: lesen fernsehen, Rad fahren Ski laufen, Eis laufen, Ski fahren. Klíčová slova: časování sloves Ski laufen, Ski fahren, Rad fahren, lesen, fernsehen.