Lepené vodovodní potrubí

Proběhla také výměna vodovodních rozvodů. Patrně se výpustní ventil nenalézal v nejnižším místě potrubí. Opravy trhlin, prasklin nebo protékajících spojů vodovodního potrubí nemusí.

Lepené vodovodní potrubí

Pro lepení trubek z tvrzeného PVC použijte lepidla z kategorie. Tabulka 1: Srovnání vlastností materiálů na vodovodní potrubí. Plastové nebo kovové prvky (lisované spoje, závitové spoje, svařování, lepení).

Autor podrobně popisuje všechny druhy spojování plastového potrubí. Vodovodní plastové trubky nemají rozdělení na. Lepené spoje, popsa- né dále, patří k. Systém odpadního potrubí z PVC-U pro vnitřní instalace s lepenými spoji je používán všude tam, kde není vyžadována vysoká tepelná odolnost při zachování. Pro rozvody vody se v omezené míře používají potrubí z chlorovaného polyvinylchloridu (PVC-C). Systémy na lepení a utěsňování potrubních spojů. Lepení termoplastových tlakových potrubních systémů z tvrzeného PVC (pitná voda, plyn). Potřeboval bych spojit dvě plastové trubky na vodu a nemám ten vehement na sletování. Velmi kvalitní plastové materiály, spojované lepením, vhodné zejména pro rozvody.

CTS (Copper tube size) tedy v rozměrech měděného potrubí.

Lepené vodovodní potrubí