Lomenice a skořepiny

Lomenice a) princip, b) příklady příčného řezu, c) rám, d) oblouk. Lomenice prizmatické a) dvouprvková s diafragmaty, b) tříprvková s. Speciální konstrukce zastřešení – lomenice, skořepiny, prostorová příhradovina, visutá lanová konstrukce, pneumatická konstrukce.

Lomenice a skořepiny

Betonové zásobníky, vodojemy, nádrže. Montované konstrukce – haly, skelety, objekty z plošných a prostorových. Mezi základní typy dřevěných prostorových konstrukcí patří: Skořepiny a klenby. Rozvoj zprůmyslnění staveb, prefabrikace, modulová soustava; Montované stavby; Nové konstrukce : lomenice a skořepiny, prostorové příhradové konstrukce.

Lomenice a skořepiny

Prostorové dřevěné konstrukce, lomenice, klenby, kopule, skořepiny. Požární odolnost prvků a spojů dřevěných konstrukcí. Konstrukce – základní typy konstrukcí, konstrukční řešení staveb. EU peníze středním školám – digitální. Desky mohou být rovné nebo zalomené – lomenice. Desky se zakřiveným povrchem a o malé tloušťce se nazývají skořepiny.

Speciální ( lomenice, skořepiny, pneumatická konstrukce, visutá lanová konstrukce ). Tuhé kce stropu (pod plochými nebo pultovými střechami); Krovy; Vazníky; Tlačené oblouky; Lomenice; Skořepiny; Tažené kce (membránové a lanové).

Lomenice a skořepiny

Prostorové (řeší se jako prostorový útvar). Bratislava : Vydavateľstvo slovenskej akadémie vied, 1958. Skořepiny válcové – výpočty – teorie a metody – vyd. Limitujícím faktorem je zde konstrukce střechy, umožňující překlenutí prostoru bez mezilehlé podpory (ŽB skořepiny, lomenice, rámové nebo obloukové klenby). Podle konstrukčního systému rozlišujeme krovy, vazníky, lomenice, skořepiny, zavěšené konstrukce. Krov je střešní konstrukce, provedená tak.

Konstrukce se podle typu dělí na krovy, vazníky, skořepiny, zavěšené konstrukce a lomenice. Tvar zastřešení – ROVINNÝ – vazníky, rámy, desky, lomenice – ZAKŘIVENÝ. Zastřešení rovinnými zakřivenými deskami (lomenicemi) Deskové. Dle způsobů stabilizace střešního pláště:. Prostorové řešení nosné konstrukce, tvořené buď lomenými rovinnými stěnami, nebo klenbou podepřenou po celém obvodě.