Magistrát most občanské průkazy

Změny spojené s novelou zákona o občanských průkazech od 1. Informace o možnosti vyzvednutí připravených občanských průkazů. Magistrát města Mostu, odbor správních činností oznamuje stav. Doklady potřebné při podání žádosti o vydání občanského průkazu. Občanský průkaz je vyhotoven do 30 dnů od podání žádosti. Magistrát města Mostu Veškeré připomínky a. Světlana Čížková, referentka (občanské průkazy… Ing. Lucie Kimáková, referentka (občanské průkazy, cestovní doklady), tel.

Budova Magistrátu města Mostu, Radniční č. Informace o možnosti vyzvednutí připravených občanských průkazů, cestovních dokladů, řidičských průkazů. Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý. Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má. Se žádostí se obraťte na Magistrát města Mostu, ul. Most k partnerství – VŠP Jihlava tvoří síť. Zajišťuje agendu matriky a evidence obyvatel, přestupků, vydávání občanských průkazů, cestovních dokladů, ztrát a nálezů, řidičských průkazů, plní funkci.

Magistrát města Mostu – Odbor správních činností, kontaktní údaje, agenda a činnost. Přijímá nalezené občanské průkazy a další potvrzení, občanské průkazy.