Mapa bonitovaných půdně ekologických jednotek

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) je pětimístný číselný kód sloužící. V roce 1984 byla metodika aktualizována o část týkající se užívání map BPEJ. ArchivPodobnéBPEJ je zkratka, která znamená "bonitovaná půdně ekologická jednotka".

Mapa bonitovaných půdně ekologických jednotek

Jde o základní mapovací a oceňovací jednotku zemědělské půdy, která je určena. Mapy eroze půdy, vlastnosti půdy, ochranných opatření a zranitelnosti podzemních vod. Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) je pětimístný číselný kód.

Systém BPEJ vyčleňuje v současnosti celkem 78 hlavních půdních jednotek.

Mapa bonitovaných půdně ekologických jednotek

Pomocným podkladem pro určení sklonitosti mohou být mapy s přesným výškopisem. Půdně ekologické hodnocení, jehož výsledkem je vymezení BPEJ, podle pevně. BPEJ (včetně digitální vektorové mapy) a vedení databáze BPEJ pro celé. Popis číselníku: číselník bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) vedených v ISKN. BPEJ v ISKN vychází z vyhlášky Ministerstva financí. Bonitovaně půdní ekologická jednotka – BPEJ – je 5 ti místný číselný kód. Kromě vedení a aktualizace kódů BPEJ, spravuje tento ústav mapy.

Nová mapa bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ). Platnost nové mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek v k.

Mapa bonitovaných půdně ekologických jednotek

Byla tak vytvořena \"Mapa BPEJ 1:5000\", na které byly jednotlivé BPEJ zobrazeny. Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) vyjadřuje. Bonitované půdně ekolologické jednotky (BPEJ). Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k. Bloková mapa – vrstvy ze souboru Digitálních referenčních map (město Praha): 1). Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) (okres Bruntál): Bonitované. Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), k. Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek v k. Kralupy u Chomutova, Místo, Ahníkov a Krbice. Oznámení o vyložení návrhu změny mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) na části k. BPEJ) v katastrálním území Újezd u Svatého Kříže.

KÓD BONITOVANÝCH PŮDNĚ EKOLOGICKÝCH JEDNOTEK. HRANICE BONITOVANÝCH PŮDNĚ EKOLOGICKÝCH JEDNOTEK. BPEJ) v katastrálním území Milovice u Mikulova. Město Bezdružice – Oznámení o vyložení návrhu změny mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek.