Mediální studia

Informace pro uchazeče o studium bakalářského oboru Mediální studia – v kombinované formě studia – na FSV UK. Informace pro uchazeče o studium navazujícího magisterského oboru Meiální studia na FSV UK. Bakalářský studijní obor Mediální studia kombinuje přípravu k práci v současných masových a síťových médiích s širokým humanitně a společenskovědně.

Mediální studia

Standardní doba studia v prezenční i kombinované formě je tři roky. Obor nabízí studium současných masových a síťových medii a sociálních teorií, které řeší vztah masových a síťových médií ke společnosti. Obor Mediální studia a žurnalistika je koncipován jako dvouoborová studijní kombinace s dalšími sociálně vědními a humanitními obory akreditovanými na MU.

Mediální studia však mohou díky jejich rozmanitosti a interdisciplinaritě.

Mediální studia

Mediální studia na FF UP jsou zajímavý a aktuální interdisciplinární obor, který. Přihlaste se na kurz investigativní žurnalistiky a vyhrajte tablet. Studujete žurnalistiku, nebo jí příbuzné obory? Pak se přihlašte do kurzu investigativní. Katedra mediálních studií realizuje tříleté bakalářské a dvouleté magisterské programy. Výuku zajišťují přední odborníci v oblasti psychologie, pedagogiky.

B7202, Mediální a komunikační studia, Sociální a mediální komunikace, UJAK, -. N7202, Mediální a komunikační studia, Sociální a mediální komunikace, UJAK. Mediální studia (též medialistika) je vědní obor a souhrn akademických programů týkajících se obsahu, historie, smyslu a účinků různých médií.

Mediální studia

Kde lze studovat žurnalistiku, jaké jsou úspěšnosti přijetí, příprava na přijímací zkoušky, ebook Jak se dostat na nejžádanější humanitní obory. Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK, jehož mediálním partnerem se stal Médiář. Původní pro- jekt prodělal za poslední rok řadu. Studijní obor Mediální studia je určen zájemcům s ukončeným středoškolským vzděláním. Jedná se o obor, který kombinuje přípravu k práci v současných. VŠ, žurnalistika UK, přípravné kurzy.

Mediální studia je recenzovaný odborný časopis zaměřený na publikování autorských teoretických a. Centrum studuje fungování médií a etiky profesionálních komunikátorů, strukturální změny českých médií a vývoj a dějiny masových médií. Zklamání ze studia mediálních studií na UK jsem popisoval již vloni, měsíc po začátku své docházky. S odstupem roku hodnotím pořád stejně.