Mendelova univerzita

Základní informace, historie, fakulty, vedení a akademické orgány. Mendelova univerzita v Brně (zkratka MENDELU) je nejstarším vysokým. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně.

Mendelova univerzita

Mendelova univerzita byla založena roku 1919 pod názvem Vysoká škola zemědělská a lesnická. Je tvořena pěti fakultami a jedním vysokoškolským ústavem. Mendelova univerzita v Brně je nejstarším vysokým.

Aktuální ověřené informace: adresa, telefon, e-mail a hodnocení Mendelova univerzita v Brně, Brno, Černá Pole.

Mendelova univerzita

Univerzita nabízí studium na fakultách agronomického, lesnického a dřevařského, provozně ekonomického či zahradnického zaměření i na fakultě. Pravidelně jsou monitorovány obsahy těžkých kovů v ovzduší, spadech, půdě a sedimentech. Vloženo: Andrea Kleckerová – Mendelova univerzita v Brně. Středoevropský technologický institut – Mendelova univerzita v Brně (CEITEC MENDELU) je samostatným vysokoškolským ústavem, který vznikl na Mendlově. Mendelovu univerzitu v Brně (ve zkratce MENDELU v Brně) tvoří čtyři fakulty a jeden vysokoškolský ústav.

Agronomická fakulta, Lesnická a dřevařská fakulta a. Nejdebilnější reklamu na vejšku má brněnská. Mendelova univerzita v Brně (dřívější název byl Mendelova zemědělská a lesnická univerzita) je nejstarším vysokým zemědělským a. Reviewed International Scientific On-Line Journal in the field of rural research. Mendelova univerzita v Brně je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením v českých zemích. Univerzita je pojmenována po významném vědci na. Design centrum ČR vyhlásilo v roce 2008 veřejnou soutěž na vytvoření nové značky a vizuálního styl Mendelovy zemědělské a.