Měrný elektrický odpor

Rezistivita (též měrný elektrický odpor nebo také specifický elektrický odpor) je fyzikální veličina charakterizující lokální (diferenciální) vodivostní či odporové. Merný_elektrický_odporArchivPodobnéPřeložit tuto stránkuMerný elektrický odpor ρ alebo rezistivita alebo špecifický elektrický odpor je fyzikálna veličina, vyjadrujúca elektrický odpor vodiča dĺžky 1 m o priereze 1 m². Elektrický_odporArchivPodobnéVelikost odporu závisí na délce vodiče (přímo úměrně), na obsahu průřezu vodiče (nepřímo úměrně), na materiálu vodiče (měrný elektrický odpor) a na teplotě.

Měrný elektrický odpor

Měrný odpor (rezistivita) – fyzikální tabulky veličiny měrný elektrický odpor. Jaký odpor bude mít hliníkový vodič, který má průřez 25 mm2 a délku 0,5 km? Měrný elektrický odpor hliníku je 0,027. Tabulka měrných odporů a teplotního součinitele elektrického odporu.

Měrný elektrický odpor

Vlastnost vodiče, který tvoří část elektrického obvodu, je možné vyšetřit.

S příčný průřez vodiče a měrný elektrický odpor (rezistivita);. Drát kruhového průřezu délky 8 m o průměru 0,5 mm má odpor 2 Ω. Určete měrný elektrický odpor materiálu, z něhož je vodič vyroben. Různé materiály vodičů potom odlišuje materiálová konstanta ρ. Matematika – fyzika – informatika 24. A) Závislost R na parametrech vodiče a na materiálu. Tyto srážky se projevují jako elektrický odpor vodiče R (Ω). Elektrický odpor vodiče R je podíl elektrického napětí mezi konci vodiče a.

Měrný elektrický odpor

Měrný odpor vyjadřuje odpor vodiče dlouhého 1m s průřezem 1mm2 z. Spočítejte odpor vodiče dlouhého 50 m o průřezu 4 mm2 při teplotě 20°C.

Najdeme si měrný elektrický odpor pro jednotlivé materiály:. Elektrický odpor mají nejen rezistory, ale také spojovací vodiče (dráty). Urči měrný elektrický odpor materiálu, ze kterého je vyroben rezistor R=180Ω . Tento poměr se nazývá elektrický odpor, značí se R a byla pro něj zvolena. Vlastnost vodiče bránit průchodu elektrického proudu charakterizuje fyzikální veličina elektrický odpor. Elektrický odpor vodiče závisí na jeho délce, obsahu. Měrný elektrický odpor některých látek ρ (Ω.m).