Metoda ahp krok po kroku

Pokud je nedominovaných variant více, je nutné aplikovat metody na výběr kompromisní. Realizace metody AHP v prostředí tabulkového kalkulátoru. Tímto krokem je přiřazena jednotlivým kritériím důležitost, s jakou se na ně při.

Metoda ahp krok po kroku

Předností metod vícekriteriálního hodnocení variant je především usnadnění práce rozhodovatele při. Saatyho metodu stanovení vah kritérií lze rozdělit do dvou kroků. První krok je analogický metodě párového. Vícekriteriální rozhodování – analytický hierarchický process (AHP).

Metoda ahp krok po kroku

Metoda AHP Metoda AHP (Analytic Hierarchy Process) byla navržena profesorem Saatym roku.

Fiala (2008) uvádí, že tato metoda probíhá ve třech krocích. Rozhodovací proces zahrnující všechny výše uvedené kroky se někdy nazývá. Obrázek 3-5: Vývojový diagram průběhu metody AHP – pokročilé nastavení. Posledním krokem metody AHP je uspořádání variant sestupně. AHP a metody založené na prazích citlivosti, vhodná pro hodnocení variant při. Hodnocení probíhá v následujících krocích: Krok 1. Książka objaśnia krok po kroku poszczególne etapy stosowania metody AHP, podając szereg przykładów. Autorzy w każdym miejscu odwołują się do licznych.

Metoda ahp krok po kroku

Příklady použití popsaných metod rozhodování v praxi (příloha 5.1-A.xls).

Na obrázku 1 jsou uvedeny kroky rozhodovacího procesu. Pierwszym krokiem zastosowania metody AHP jest budowa modelu decyzyjnego, zwanego w teorii AHP.