Metodický list podzim

Ukázka pracovních listů z pracovního sešitu KuliFerda. Vybrané pracovní listy jsou zaměřeny na podporu grafomotoriky a jemné motoriky, sluchového. PODZIM Bohunka Trelová Čtyři roční období jsou pro mne nosným základem v práci s dětmi.

Metodický list podzim

Nabízí řadu aktivit s touto pomůckou a pracovní list pro žáky. Poznávání podzimní přírody při vycházkách do blízkého lesa, informace získané. Pracovní list pro prvňáčky obsahující porovnávání, sčítání, odčítání a slovní. EU-OPVK-ČIG-1ST-62_Zvířata na podzim strana 1.

Metodický list podzim

Zařazení materiálu: Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a. Podrobný metodický popis možností použití materiálu: 1. Pracovní list pro jednotlivce k samostatné práci s textem.

Pracovní list obsahuje procvičování učiva zábavnou formou a osvojování. Metodický pokyn: Metodický postup je v souladu se zadáním jednotlivých úkolů. Pracovní list slouží, jako zpestření hodiny. Název: Znaky podzimu – co se všude opakuje. Lze použít jako motivace nebo shrnutí. Vytvořit iluzi prostoru, kopců a cest, doplnit o podzimní stromy.

Metodický list podzim

Metodický list s popisem výtvarné aktivity a doporučenými činnostmi k tematickému celku.