Metodika seminární práce

Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu. Seminární práce se odevzdávají v jednom výtisku, bakalářské práce ve dvou. Metodika práce; : Konkrétní postup práce a materiály, které budou při práci.

Metodika seminární práce

Metodika zpracování seminární práce. Zevrubně charakterizujeme vybranou výrobní firmu, její výrobkovou orientaci. Přístup k analýze firemních hybných sil. Zpracování „Zadání práce“ a základního okruhu použitých literárních zdrojů.

Metodika seminární práce

Na začátku psaní bakalářské (resp. diplomové) práce je vhodné. Téma seminární práce zní biometrika v informační bezpečnosti. Následující práce bude rozdělena do tří částí. Metodika závěrečné práce odráží přístup autora k řešení zadaného tématu, orientaci v základních výzkumných metodách a schopnost adekvátní volby sady. Metodický manuál pro vypracování seminární práce. Vlastní text, rozsah, úprava seminární práce.

Seminární práci je nutno odevzdat ve stanoveném termínu vyučujícímu daného. Seminární práce obsahuje tyto položky:. První mé kroky mě vedly ke sbírání potřebných materiálů a podkladů pro mou seminární práci.

Metodika seminární práce

Jako tištené prameny mi sloužily různé příručky a.