Mez pevnosti dřeva

Do všech statických výpočtů však vstupuje hodnota meze pevnosti v ohybu dřeva 24 MPa. Variační koeficient se pohybuje v rozmezí 8-16%. Hodnoty meze tlakové pevnosti dřeva podél vláken u některých dřevin při různé vlhkosti jsou uvedeny v tab. Konvenční mez pevnosti u tlaku kolmo na směr vláken, je určena jako napětí v. Mez trvalé pevnosti: napětí, které může dřevo přenášet při trvalém zatížení bez. Pevnost v tahu – odolnost dřeva proti působení síly, která se jej snaží prodloužit, při překročení meze pevnosti dřevo praská. Pevnost v tahu se zkouší podle ČSN.

Mez pevnosti dřeva

Je to schopnost dřeva odolávat silám působícím na dřevní vlákna. Ukazatelem této vlastnosti je mez pevnosti dřeva, která představuje maximální.

Ve směru kolmém na vlákna je pevnost dřeva 10x až 50x nižší. Na tlak je dřevo namáháno často, mez jeho pevnosti v tlaku se však překračuje většinou pouze. Se stoupajícím obsahem vody pevnost v tlaku klesá a u syrového dřeva je pouze 20 MPa. V praxi je pro dřevo nejcharakterističtější pevnost v tlaku ve směru vláken (sloupy, vzpěry, pilíře), u níž je mez pevnosti průměrně 50 MPa. Dřevo je vysoce anizotropní vzhledem k podlouhlému. Mez pevnosti dřeva dubu v tlaku ve směru vláken.

VY_32_INOVACE_TDŘ0508Mechanické vlastnosti dřeva.

Mez pevnosti dřeva

Na tlak je dřevo namáháno často, mez jeho pevnosti v tlaku se však překračuje většinou.