Mezní míra transformace produktu

Mezní míra transformace produktu (MRPT) – vztah k PPF křivce, mezní náklady ve vztahu k MRPT, Klesající výnosy a jejich vliv na MRPT, Specializované vstupy. Při rozhodování CO a JAK vyrábět si ekonomický subjekt volí míru produkce tak, aby. Mezní míra transformace produktu (MRPT) je poměr, v němž je možno.

Mezní míra transformace produktu

Všechna videa jsou zdarma dostupná na ekospace. Formálně je možné mezní míru transformace produktu vyjádřit jako poměr změny. Mezní míra transformace produktu současně vysvětluje, proč je křivka. Pokud by se mezní míry transformace produktu (výstupu) nerovnaly, lze zvýšit celkové množství.

Mezní míra transformace produktu

Nerovnost mezní míry transformace produktu a mezní míry substituce je dána –. Mezní míra transformace (MRT) – poměr vzájemného nahrazování statků ve. Mezní míra transformace produktu MRTP je u všech firem stejná. Mezní míra technické substituce MRTS všech výstupů je stejná.

Mezní míra transformace produktu

Pomìr, v nìmž je možné zamìòovat produkci výrobku Y. Základní předpoklady všeobecné ekonomické rovnováhy 1. Mezní výstup MQ´ všech firem je stejný. Mezní míra transformace produktu MRTP je u všech firem. Sklon tečny t odpovídá mezní míře transformace produkce MRTP.

PPF: MRPT (mezní míra transformace produktu) – poměr nahrazování statků X a Y ve výrobě, podél PPF se mění.